Fakturerings­uppgifter

Adressuppgifter för nätfakturering:

Kymppitaito Oy
FO-nummer: 0936200-8
Nätfaktureringsadress: 003709362008

Förmedlare: Maventa
Förmedlarkod: 003721291126
Förmedlarkod om ni sänder faktura via bank: DABAFIHH

Ni kan också skicka fakturor i PDF-format med e-post, enligt nedanstående anvisningar.

  • Fakturor skickas i PDF-format som e-postbilaga.
  • En faktura per fil, inklusive alla sidor som hör till fakturan.
  • Flera fakturor kan skickas i ett och samma e-postmeddelande. Var och en av filerna ska ha ett eget namn.

Fakturor i PDF-format kan skickas till följande adress: kymppitaito@kymppitaito.com

Pappersfakturor

Om ni inte kan skicka fakturor elektroniskt, ber vi att ni skickar pappersfakturor till följande adress:

Kymppitaito Oy
Isokuovintie 6
31500 Koskis